Polityka prywatności

Strona internetowa

Odwiedziny oraz przeglądanie naszej strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych umożliwiających identyfikację. Możemy gromadzić ograniczone nieosobowe informacje identyfikacyjne, które udostępnia Twoja przeglądarka, za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to przykładowo: Twój adres IP, typ przeglądarki, dane o urządzeniu, system operacyjny urządzenia, dane geograficzne, data i czas oraz odwiedzane strony. Gromadzimy te nieosobowe dane, aby lepiej zrozumieć zachowanie użytkownika naszej strony, jego interakcje ze stroną i móc ulepszać naszą ofertę, usługi i stronę internetową w przyszłości. Ochrona naszej strony internetowej i optymalizacja naszych usług stanowią nasz uzasadniony interes. .

Kontakty biznesowe

Jeśli prosisz nas o rezerwację, przesłanie oferty, informacje marketingowe i promocyjne, ogólne informacje lub kontaktujesz się z nami online, możemy, w zależności od charakteru kontaktu, zbierać następujące, identyfikujące Cię dane osobowe: dane kontaktowe (e-mail, adres, telefon) , które nam dobrowolnie podałeś/-aś i które są niezbędne do obsługi zapytania i odpowiedzi na nie.

Używamy Twoich danych osobowych w celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie usług, realizacji dokonanej przez Ciebie rezerwacji i wykonania innych umów, które zawarliśmy. Jeśli dasz nam na to wyraźną zgodę możemy wysyłać Ci promocyjne i marketingowe informacje, ściśle dopasowane do Ciebie, włączając w to zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia i imprezy, nowości, oferty, etc.

W każdej chwili możesz poprosić nas o usunięcie Twoich identyfikujących Cię danych osobowych. Prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@restauracjapodgrusza.pl

Restauracja POD GRUSZĄ jako administrator

Nasza restauracja jest administratorem danych osobowych, które nam powierzono, gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zawsze dążymy do przestrzegania ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych i innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi i skargi związane z naszą obsługą Twoich danych osobowych, których nie można rozwiązać bezpośrednio z nami, prosimy o kontakt z polskim organem ochrony danych https://www.giodo.gov.pl.

Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

W zależności od usług, o które nas prosisz, oraz powodów, dla których nawiązujesz z nami kontakt, przetwarzamy Twoje dane osobowe, tylko jeśli mamy do tego podstawy prawne. Jeśli wymagamy Twojej zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zostanie ona sformułowana w sposób jasny, szczegółowy i wyraźny.

Swoją zgodę zawsze możesz odwołać, kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem +61 814 52 59 lub mailowo na adres: biuro@restauracjapodgrusza.pl. Skutkować to będzie usunięciem Twoich danych i zaprzestaniem ich przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Nasza restauracja nie przekazuje ani nie sprzedaje identyfikujących Cię danych osobowych innym przedsiębiorstwom ani osobom prywatnym.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazach danych, elektronicznych i tradycyjnych, zarządzanych przez Restaurację Pod Gruszą.

 

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy największe starania, aby zastosować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Twoich danych osobowych przed ich przypadkowym i niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą, nieautoryzowanym wyjawieniem lub dostępem i innymi nieuprawnionymi formami przetwarzania.

Ograniczmy dostęp do Twoich danych osobowych do naszych pracowników i w ograniczonym zakresie do dostawców, którzy mogą używać tych informacji w celu przetwarzania ich w Twoim imieniu i którzy są zobowiązani do ich ochrony i poufności.

Aktualizacja danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe staramy się, aby były one precyzyjne i aktualne. Dane niekompletne i niewłaściwe usuwamy lub korygujemy. W każdej chwili możesz zaktualizować identyfikujące Cię dane osobowe, kontaktując się z nami mailowo na adres: biuro@restauracjapodgrusza.pl

Retencja danych

Przechowujemy Twoje dane wyłącznie tak długo, jak długo są one potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały nam przekazane. Po tym czasie dane osobowe są usuwane. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją wycofać w każdej chwili.

Twoje prawa

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w określonych okolicznościach możesz egzekwować swoje prawa, wynikające z niniejszej Polityki Prywatności. W szczególności są to:

  • dostęp do swoich danych osobowych
  • poprawianie swoich danych osobowych
  • usunięcie swoich danych osobowych
  • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych
  • wycofanie udzielonej zgody

Wszystkie żądania powinny mieć formę pisemną i powinny być przez Ciebie podpisane. Żądania te muszą zawierać Twoje imię, nazwisko i adres mailowy, które są niezbędne do jednoznacznej identyfikacji.

Wszystkie właściwie wniesione żądania będą rozpatrzone najpóźniej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

Aby wnieść żądanie należy się z nami skontaktować pod adresem:biuro@restauracjapodgrusza.pl.

Zamiana Polityki Prywatności

Restauracja Pod Gruszą ma prawo zmienić niniejszą Politykę Prywatności. Data ostatniej modyfikacji publikowana będzie każdorazowo na końcu dokumentu.

Poprzednie wersje Polityki Prywatności będą archiwizowane i mogą zostać udostępnione na uzasadnione życzenie.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań lub chęci wniesienia uprawnionego żądania prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@restauracjapodgrusza.pl

Wersja

Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana w dniu 9.10.2018.